O nas

Radca prawny
Sylwester Nowakowski

W 1994 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów specjalizował się w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

W latach 1993-1996 był zatrudniony jako prawnik w Biurze Prawnym GE Capital Bank S.A. w Gdańsku, w tym czasie pełnił również obowiązki Z-cy Dyrektora Biura Prawnego, a następnie w latach 1996-1998 był prawnikiem w Izbie Skarbowej w Gdańsku w wydziale podatków pośrednich. W latach 1998-1999 prawnik w kancelarii radców prawnych i adwokatów w Gdyni.

W 1999 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, uzyskując tytuł radcy prawnego.

Wieloletni wykładowca w prywatnych szkołach o profilu bankowość, finanse i spółdzielczość.

Od 2000 roku do chwili obecnej wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. w Gdyni.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia negocjacji z kontrahentami oraz dłużnikami, przygotowania ugody czy innego dokumentu ustalonego podczas negocjacji, jak również doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek oraz fundacji.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z katastrofami lotniczymi, w tym samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem 2008 roku, czy samolotu Bryza w 2009 roku, a także w prowadzeniu spraw weteranów misji pokojowych w Iraku, Afganistanie oraz spraw weteranów służb mundurowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie świadczeń z tytułu szkody na osobie obecnie prowadzi wiele spraw, których przedmiotem jest pozyskiwanie świadczeń przysługujących poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

Radca prawny
Piotr Sławek

W 1993 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie których specjalizował się w prawie cywilnym i prawie autorskim. W latach 1993-1994 był zatrudniony w L’Arche Lambeth Ltd. w Londynie, w Wielkiej Brytanii, następnie w latach 1994-1995 był prawnikiem w Dziale Nadzoru Właścicielskiego Morskiego Portu Handlowego Gdynia Holding S.A.

W latach 1995-1997 jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego prowadził badania w zakresie prawa autorskiego i cywilnego.

W 1995 roku ukończył kurs Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego organizowany prez American Bar Association oraz Central and East European Law Initative.

Uczestniczył w dwuletnim kursie prawa angielskiego i europejskiego, organizowanym przez Univeristy of Cambridge – Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union.

Był pracownikiem Kancelarii Radców Prawnych w Sopocie.

W 1998 roku ukończył aplikację radcowską przy Okregowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku uzyskując tytuł radcy prawnego.

Od 2000 roku do chwili obecnej, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. w Gdyni.

Włada biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English) oraz komunikatywnie językiem francuskim.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego, prawa turystycznego, prawa ochrony konsumentów i prawa pracy, jak również w zakresie prowadzenia spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z katastrofami lotniczymi, w tym samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem 2008 roku, czy samolotu Bryza w 2009 roku, a także w prowadzeniu spraw weteranów misji pokojowych w Iraku, Afganistanie oraz spraw weteranów służb mundurowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie świadczeń z tytułu szkody na osobie obecnie prowadzi wiele spraw, których przedmiotem jest pozyskiwanie świadczeń przysługujących poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

A FRUCTIBUS EORUM COGNOSCETIS EOS
~PO OWOCACH ICH POZNACIE.

NASZA WIZJA

Kancelaria rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2000 roku, kiedy to radca prawny Sylwester Nowakowski oraz radca prawny Piotr Sławek rozpoczęli wspólną praktykę w Kancelarii.

Kancelaria rozwija swoją działalność poprzez poszerzanie swojego zakresu działalności oraz budowanie zespołu wykwalifikowanych prawników, podchodzących indywidualnie do sprawy każdego klienta.

W kontaktach z naszymi klientami zawsze kierujemy się zasadą rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu. Potrafimy szybko dostosować się do wymagań naszych Klientów, uważnie wsłuchiwać się w ich głos, a następnie sprawnie realizować powierzone nam zadania. Tworząc wykwalifikowany i wszechstronny zespół, pozostajemy do dyspozycji Klientów nieprzerwanie przez 12 miesięcy w roku, zaś nasza dostępność nie jest ograniczona żadnymi ścisłymi ramami czasowymi i jest uwarunkowana wyłącznie skalą aktualnych potrzeb naszych Klientów.

Zasięg działania naszej kancelarii obejmuje cały kraj, a wśród naszych klientów znajdują się zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy.

usługi

Odszkodowania dla weteranów

- negocjacje warunków ugód
- reprezentacja przed sądem
- reprezentacja weteranów misji pokowych w Iraku, Afganistanie, Macedonii, Kambodży

WięcejMniej

Odszkodowania dla rodzin ofiar

- negocjacje warunków ugód
- reprezentacja przed sądem
- reprezentacja weteranów misji pokowych w Iraku, Afganistanie, Macedonii, Kambodży

WięcejMniej

Odszkodowania powypadkowe

- negocjacje warunków ugód
- reprezentacja przed sądem
- reprezentacja weteranów misji pokowych w Iraku, Afganistanie, Macedonii, Kambodży

WięcejMniej

prawo turystyczne

- dochodzenie odszkodowań z tytułu umów - obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych
- dochodzenie zadośćuczynień z tytułu niezapewnienia warunków wypoczynku zgodnych z umową oraz utratę przyjemności z urlopu w związku z nienależytym wykonaniem umowy,
-dochodzenie odszkodowań z tytułu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

WięcejMniej

prawo rodzinne

-reprezentacja przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków -alimenty

WięcejMniej

prawo spadkowe

-reprezentacja przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu

WięcejMniej

prawo medyczne

-dochodzenie odszkodowań z tytułu błędu lekarskiego

WięcejMniej

prawo zdrowia publicznego

-reprezentacja lekarzy w sprawach ekwiwalentów za dyżury
-obsługa niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

WięcejMniej

prawo ochrony konsumentów

obrót nieruchomościami

prawo handlowe

prawo pracy

prawo unii europejskiej

prawo własności intelektualnej

prawo podatkowe

prawo bankowe i finansowe

prawo transportowe

sądowa windykacja należności

nasz zespół

Jan
Zbierski
radca prawny

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską poświęcił entomologii sądowej. Specjalizuje się w dochodzeniu świadczeń...

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską poświęcił entomologii sądowej. Specjalizuje się w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin. Ponadto zajmuje się ochroną dóbr osobistych. Ma doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W 2016 roku zakończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a w 2017 r. z wyróżnieniem zdał egzamin zawodowy.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związany od początku 2015 roku.

Więcej

Łukasz
Galant
radca prawny

W 2009 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obronił pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego pod kierunkiem prof. UG, dr...

W 2009 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obronił pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Sławomira Steinborna. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2014 roku złożył egzamin zawodowy uzyskując tytuł radcy prawnego.

W polu jego zainteresowań znajdują się przede wszystkim prawo i procedura cywilna, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, w tym bieżąca obsługa przedsiębiorców. Ma także doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W Kancelarii specjalizuje się zakładaniu i rejestrowaniu organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), pomaga im także w uzyskaniu statusu OPP.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związany od 2008 roku.

Więcej

Aleksandra
Kieszek
radca prawny

W 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zdając pracę magisterską z prawa administracyjnego z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu, przy...

W 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zdając pracę magisterską z prawa administracyjnego z oceną bardzo dobrą.

Po odbyciu, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, trzyletniej aplikacji radcowskiej w latach 2014-2016, z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin zawodowy i uzyskała wpis na listę radców prawnych pod nr GD/GD 3013.

Z Kancelarią związana od 2011 roku, gdzie zdobywała szlify zawodowe w procesach cywilnych (między innymi w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa zobowiązań, procesach odszkodowawczych, postępowaniach o zapłatę i egzekucyjnych), a także rodzinnych (dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi) oraz medycznych (obsługa placówek medycznych, prowadzenie postępowań o błędy medyczne). Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z tytułu szkody na osobie i na mieniu: dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. Ma także doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz żołnierzy- weteranów wojennych walczących w Iraku i Afganistanie.

Jej pasją jest formacja i integracja młodego środowiska prawniczego w ramach Śniadań Prawników Chrześcijan.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związana od 2011 r.

Więcej

Sara
Tomczuk
aplikantka radcowska

W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jako studentka aktywnie brała udział w życiu uniwersyteckim, jako członek Koła Naukowego...

W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jako studentka aktywnie brała udział w życiu uniwersyteckim, jako członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, a także jako członek i sekretarz Koła Naukowego Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską poświęciła ochronie informacji niejawnych. Od 2018 roku -aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W polu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo i postępowanie administracyjne oraz prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenckich oraz prawa ubezpieczeniowego. W Kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z tematyką tzw. polisolokat- ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związana od 2017 roku.

Więcej

Kontakt

biuro@krpns.pl
Nasz adres:
ul. Legionów 112B/6
81-472 Gdynia

(58) 714 43 41
(58) 714 43 40
design by Irmina
& Szymon Wolniak