O nas

Radca prawny
Sylwester Nowakowski

W 1994 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów specjalizował się w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

W latach 1993-1996 był zatrudniony jako prawnik w Biurze Prawnym GE Capital Bank S.A. w Gdańsku, w tym czasie pełnił również obowiązki Z-cy Dyrektora Biura Prawnego, a następnie w latach 1996-1998 był prawnikiem w Izbie Skarbowej w Gdańsku w wydziale podatków pośrednich. W latach 1998-1999 prawnik w kancelarii radców prawnych i adwokatów w Gdyni.

W 1999 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, uzyskując tytuł radcy prawnego.

Wieloletni wykładowca w prywatnych szkołach o profilu bankowość, finanse i spółdzielczość.

Od 2000 roku do chwili obecnej wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. w Gdyni.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia negocjacji z kontrahentami oraz dłużnikami, przygotowania ugody czy innego dokumentu ustalonego podczas negocjacji, jak również doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek oraz fundacji.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z katastrofami lotniczymi, w tym samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem 2008 roku, czy samolotu Bryza w 2009 roku, a także w prowadzeniu spraw weteranów misji pokojowych w Iraku, Afganistanie oraz spraw weteranów służb mundurowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie świadczeń z tytułu szkody na osobie obecnie prowadzi wiele spraw, których przedmiotem jest pozyskiwanie świadczeń przysługujących poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

Radca prawny
Piotr Sławek

W 1993 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie których specjalizował się w prawie cywilnym i prawie autorskim. W latach 1993-1994 był zatrudniony w L’Arche Lambeth Ltd. w Londynie, w Wielkiej Brytanii, następnie w latach 1994-1995 był prawnikiem w Dziale Nadzoru Właścicielskiego Morskiego Portu Handlowego Gdynia Holding S.A.

W latach 1995-1997 jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego prowadził badania w zakresie prawa autorskiego i cywilnego.

W 1995 roku ukończył kurs Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego organizowany prez American Bar Association oraz Central and East European Law Initative.

Uczestniczył w dwuletnim kursie prawa angielskiego i europejskiego, organizowanym przez Univeristy of Cambridge – Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union.

Był pracownikiem Kancelarii Radców Prawnych w Sopocie.

W 1998 roku ukończył aplikację radcowską przy Okregowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku uzyskując tytuł radcy prawnego.

Od 2000 roku do chwili obecnej, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. w Gdyni.

Włada biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English) oraz komunikatywnie językiem francuskim.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego, prawa turystycznego, prawa ochrony konsumentów i prawa pracy, jak również w zakresie prowadzenia spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z katastrofami lotniczymi, w tym samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem 2008 roku, czy samolotu Bryza w 2009 roku, a także w prowadzeniu spraw weteranów misji pokojowych w Iraku, Afganistanie oraz spraw weteranów służb mundurowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie świadczeń z tytułu szkody na osobie obecnie prowadzi wiele spraw, których przedmiotem jest pozyskiwanie świadczeń przysługujących poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

A FRUCTIBUS EORUM COGNOSCETIS EOS
~PO OWOCACH ICH POZNACIE.

NASZA WIZJA

Kancelaria rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2000 roku, kiedy to radca prawny Sylwester Nowakowski oraz radca prawny Piotr Sławek rozpoczęli wspólną praktykę w Kancelarii.

Kancelaria rozwija swoją działalność poprzez poszerzanie swojego zakresu działalności oraz budowanie zespołu wykwalifikowanych prawników, podchodzących indywidualnie do sprawy każdego klienta.

W kontaktach z naszymi klientami zawsze kierujemy się zasadą rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu. Potrafimy szybko dostosować się do wymagań naszych Klientów, uważnie wsłuchiwać się w ich głos, a następnie sprawnie realizować powierzone nam zadania. Tworząc wykwalifikowany i wszechstronny zespół, pozostajemy do dyspozycji Klientów nieprzerwanie przez 12 miesięcy w roku, zaś nasza dostępność nie jest ograniczona żadnymi ścisłymi ramami czasowymi i jest uwarunkowana wyłącznie skalą aktualnych potrzeb naszych Klientów.

Zasięg działania naszej kancelarii obejmuje cały kraj, a wśród naszych klientów znajdują się zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy.

usługi

Odszkodowania dla weteranów

- negocjacje warunków ugód
- reprezentacja przed sądem
- reprezentacja weteranów misji pokowych w Iraku, Afganistanie, Macedonii, Kambodży

WięcejMniej

Odszkodowania i zadośćuczynienia

-odszkodowania i zadośćuczynienia powypadkowe,
-odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego i diagnostycznego,
-odszkodowania i zadośćuczynienia wskutek wypadku przy pracy,
-negocjacje warunków ugód,
-reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym

WięcejMniej

prawo turystyczne

- dochodzenie odszkodowań z tytułu umów
- obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych
- dochodzenie zadośćuczynień z tytułu niezapewnienia warunków wypoczynku zgodnych z umową oraz utratę przyjemności z urlopu w związku z nienależytym wykonaniem umowy,
-dochodzenie odszkodowań z tytułu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

WięcejMniej

prawo rodzinne

-reprezentacja przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków
-alimenty

WięcejMniej

prawo spadkowe

-reprezentacja przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu

WięcejMniej

prawo medyczne

-dochodzenie odszkodowań z tytułu błędu lekarskiego

WięcejMniej

prawo ochrony konsumentów

obrót nieruchomościami

prawo handlowe

prawo pracy

prawo unii europejskiej

prawo własności intelektualnej

prawo podatkowe

Kredyty frankowe

prawo transportowe

sądowa windykacja należności

nasz zespół

Jan
Zbierski
radca prawny

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską poświęcił entomologii sądowej. Specjalizuje się w dochodzeniu świadczeń...

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską poświęcił entomologii sądowej. Specjalizuje się w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin. Ponadto zajmuje się ochroną dóbr osobistych. Ma doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W 2016 roku zakończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a w 2017 r. z wyróżnieniem zdał egzamin zawodowy.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związany od początku 2015 roku.

Więcej

Aleksandra
Kieszek
radca prawny

W 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zdając pracę magisterską z prawa administracyjnego z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu, przy...

W 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zdając pracę magisterską z prawa administracyjnego z oceną bardzo dobrą.

Po odbyciu, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, trzyletniej aplikacji radcowskiej w latach 2014-2016, z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin zawodowy i uzyskała wpis na listę radców prawnych pod nr GD/GD 3013.

Z Kancelarią związana od 2011 roku, gdzie zdobywała szlify zawodowe w procesach cywilnych (między innymi w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa zobowiązań, procesach odszkodowawczych, postępowaniach o zapłatę i egzekucyjnych), a także rodzinnych (dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi) oraz medycznych (obsługa placówek medycznych, prowadzenie postępowań o błędy medyczne). Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z tytułu szkody na osobie i na mieniu: dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. Ma także doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz żołnierzy- weteranów wojennych walczących w Iraku i Afganistanie.

Jej pasją jest formacja i integracja młodego środowiska prawniczego w ramach Śniadań Prawników Chrześcijan.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związana od 2011 r.

Więcej

Sara
Tomczuk
aplikantka radcowska

W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jako studentka aktywnie brała udział w życiu uniwersyteckim, jako członek Koła Naukowego...

W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jako studentka aktywnie brała udział w życiu uniwersyteckim, jako członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, a także jako członek i sekretarz Koła Naukowego Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską poświęciła ochronie informacji niejawnych. Od 2018 roku -aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W polu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo i postępowanie administracyjne oraz prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenckich oraz prawa ubezpieczeniowego. W Kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z tematyką tzw. polisolokat- ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Włada biegle językiem angielskim. Z Kancelarią związana od 2017 roku.

Więcej

Kontakt

biuro@krpns.pl
Nasz adres:
ul. Legionów 112B/6
81-472 Gdynia

(58) 714 43 41
(58) 714 43 40
design by Irmina
& Szymon Wolniak