O nas

Radca prawny
Sylwester Nowakowski

W 1994 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów specjalizował się w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

W latach 1993-1996 był zatrudniony jako prawnik w Biurze Prawnym GE Capital Bank S.A. w Gdańsku, w tym czasie pełnił również obowiązki Z-cy Dyrektora Biura Prawnego, a następnie w latach 1996-1998 był prawnikiem w Izbie Skarbowej w Gdańsku w wydziale podatków pośrednich. W latach 1998-1999 prawnik w kancelarii radców prawnych i adwokatów w Gdyni.

W 1999 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, uzyskując tytuł radcy prawnego.

Wieloletni wykładowca w prywatnych szkołach o profilu bankowość, finanse i spółdzielczość.

Od 2000 roku do chwili obecnej wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. w Gdyni.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia negocjacji z kontrahentami oraz dłużnikami, przygotowania ugody czy innego dokumentu ustalonego podczas negocjacji, jak również doświadczenie w zakładaniu i rejestracji spółek oraz fundacji.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z katastrofami lotniczymi, w tym samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem 2008 roku, czy samolotu Bryza w 2009 roku, a także w prowadzeniu spraw weteranów misji pokojowych w Iraku, Afganistanie oraz spraw weteranów służb mundurowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie świadczeń z tytułu szkody na osobie obecnie prowadzi wiele spraw, których przedmiotem jest pozyskiwanie świadczeń przysługujących poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

Radca prawny
Piotr Sławek

W 1993 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie których specjalizował się w prawie cywilnym i prawie autorskim. W latach 1993-1994 był zatrudniony w L’Arche Lambeth Ltd. w Londynie, w Wielkiej Brytanii, następnie w latach 1994-1995 był prawnikiem w Dziale Nadzoru Właścicielskiego Morskiego Portu Handlowego Gdynia Holding S.A.

W latach 1995-1997 jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego prowadził badania w zakresie prawa autorskiego i cywilnego.

W 1995 roku ukończył kurs Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego organizowany prez American Bar Association oraz Central and East European Law Initative.

Uczestniczył w dwuletnim kursie prawa angielskiego i europejskiego, organizowanym przez Univeristy of Cambridge – Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union.

Był pracownikiem Kancelarii Radców Prawnych w Sopocie.

W 1998 roku ukończył aplikację radcowską przy Okregowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku uzyskując tytuł radcy prawnego.

Od 2000 roku do chwili obecnej, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. w Gdyni.

Włada biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English) oraz komunikatywnie językiem francuskim.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego, prawa turystycznego, prawa ochrony konsumentów i prawa pracy, jak również w zakresie prowadzenia spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z katastrofami lotniczymi, w tym samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem 2008 roku, czy samolotu Bryza w 2009 roku, a także w prowadzeniu spraw weteranów misji pokojowych w Iraku, Afganistanie oraz spraw weteranów służb mundurowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie świadczeń z tytułu szkody na osobie obecnie prowadzi wiele spraw, których przedmiotem jest pozyskiwanie świadczeń przysługujących poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

A FRUCTIBUS EORUM COGNOSCETIS EOS
~PO OWOCACH ICH POZNACIE.

NASZA WIZJA

Kancelaria rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2000 roku, kiedy to radca prawny Sylwester Nowakowski oraz radca prawny Piotr Sławek rozpoczęli wspólną praktykę w Kancelarii.

Kancelaria rozwija swoją działalność poprzez poszerzanie swojego zakresu działalności oraz budowanie zespołu wykwalifikowanych prawników, podchodzących indywidualnie do sprawy każdego klienta.

W kontaktach z naszymi klientami zawsze kierujemy się zasadą rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu. Potrafimy szybko dostosować się do wymagań naszych Klientów, uważnie wsłuchiwać się w ich głos, a następnie sprawnie realizować powierzone nam zadania. Tworząc wykwalifikowany i wszechstronny zespół, pozostajemy do dyspozycji Klientów nieprzerwanie przez 12 miesięcy w roku, zaś nasza dostępność nie jest ograniczona żadnymi ścisłymi ramami czasowymi i jest uwarunkowana wyłącznie skalą aktualnych potrzeb naszych Klientów.

Zasięg działania naszej kancelarii obejmuje cały kraj, a wśród naszych klientów znajdują się zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy.

usługi

Odszkodowania dla weteranów

- negocjacje warunków ugód
- reprezentacja przed sądem
- reprezentacja weteranów misji pokowych w Iraku, Afganistanie, Macedonii, Kambodży

WięcejMniej

Odszkodowania i zadośćuczynienia

-odszkodowania i zadośćuczynienia powypadkowe,
-odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego i diagnostycznego,
-odszkodowania i zadośćuczynienia wskutek wypadku przy pracy,
-negocjacje warunków ugód,
-reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym

WięcejMniej

prawo turystyczne

- dochodzenie odszkodowań z tytułu umów
- obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych
- dochodzenie zadośćuczynień z tytułu niezapewnienia warunków wypoczynku zgodnych z umową oraz utratę przyjemności z urlopu w związku z nienależytym wykonaniem umowy,
-dochodzenie odszkodowań z tytułu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

WięcejMniej

prawo rodzinne

-reprezentacja przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków
-alimenty

WięcejMniej

prawo spadkowe

-reprezentacja przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu

WięcejMniej

prawo medyczne

-dochodzenie odszkodowań z tytułu błędu lekarskiego

WięcejMniej

prawo ochrony konsumentów

obrót nieruchomościami

prawo handlowe

prawo pracy

prawo unii europejskiej

prawo własności intelektualnej

prawo podatkowe

Kredyty frankowe

prawo transportowe

sądowa windykacja należności

nasz zespół

Jan
Zbierski
radca prawny

Obszar praktyki radcy prawnego Jana Zbierskiego dotyczy postępowań sądowych zarówno cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, jak i administracyjnych...

Obszar praktyki radcy prawnego Jana Zbierskiego dotyczy postępowań sądowych zarówno cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, jak i administracyjnych.

Specjalizuje się w procesach przeciwko bankom ze szczególnym uwzględnieniem sporów wynikających z umów obarczonych klauzulami abuzywnymi (kredyty denominowane, indeksowane, tzw. kredyty frankowe).

Kolejną istotną grupą prowadzonych spraw są postępowania o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty na rzecz poszkodowanych i ich rodzin. Źródłem szkód reprezentowanych klientów są zazwyczaj wypadki komunikacyjne lub przy pracy, zagraniczne misje wojskowe, a także błędy medyczne.

Ponadto reprezentuje przed sądami spadkobierców w postępowaniach spadkowych, tj. m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia i dział spadku.

Zajmuje się także sprawami dotyczącymi upadłości konsumenckiej.

Prowadzi również bieżące doradztwo na rzecz przedsiębiorców, obejmujące opiniowanie i sporządzenie umów, regulaminów, statutów, uchwał zarządów spółek, jak również wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest dla mec. Zbierskiego jedną z form skutecznej pomocy osobom poszkodowanym, stanowi także źródło radości, kiedy osoby te otrzymują od wymiaru sprawiedliwości ochronę przysługujących im praw, a sprawcy i podmioty odpowiedzialne ponoszą konsekwencje swoich działań lub zaniechań.

Więcej

Aleksandra
Kieszek
radca prawny

Radca prawny Aleksandra Kieszek specjalizuje się w procesach cywilnych o szerokim spectrum, zarówno dotyczących spraw rodzinnych (dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi)...

Radca prawny Aleksandra Kieszek specjalizuje się w procesach cywilnych o szerokim spectrum, zarówno dotyczących spraw rodzinnych (dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi), pracowniczych, prawa zobowiązań, spraw roszczeń odszkodowawczych jak i skomplikowanych spraw gospodarczych w tym spraw z zakresu prawa budowlanego.

Prowadzi także postępowania sądowe przeciwko bankom, dotyczące sporów wynikających z umów obarczonych klauzulami abuzywnymi (kredyty denominowane, indeksowane, tzw. kredyty frankowe).

Na co dzień zajmuje się obsługą zarówno osób fizycznych świadcząc doradztwo prawne, jak i przedsiębiorców, którym świadczy pomoc prawną związaną z ich bieżącą działalnością przygotowując projekty umów, regulaminów i wszelkich dokumentów niezbędnych do zapewnienia ich płynnego funkcjonowania w obrocie prawnym.

Zajmuje się także wspieraniem nowych inicjatyw biznesowych, udzielając porad prawnych oraz przeprowadzając przez procedurę tworzenia nowych struktur biznesowych w każdej formie prawnej, zarówno osobom zakładającym działalność gospodarczą jak i przedsiębiorcom działającym w formie spółek prawa handlowego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej organizacji pozarządowych polegające na przeprowadzaniu konsultacji, sporządzanie projektów dokumentów, rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym czy świadczeniu pomocy prawnej w uzyskiwaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Więcej

Sara
Tomczuk
radca prawny

Urodzona i wychowana w Gdyni, pokochała to miasto i postanowiła, że to w nim będzie się rozwijać. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego...

Urodzona i wychowana w Gdyni, pokochała to miasto i postanowiła, że to w nim będzie się rozwijać.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aktywnie biorąc udział w życiu akademickiej społeczności. Była jednym z członków-założycieli grupy reaktywacyjnej Amnesty International oddziału lokalnego w Trójmieście.

W latach 2018-2020 aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W polu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo i postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podatkowego, sporządzania odwołań od decyzji organów podatkowych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obszarem szczególnie jej bliskim jest również prawo cywilne, w szczególności prawo ubezpieczeniowe i tzw. poliskolokaty.

Na co dzień zajmuje się obsługą przedsiębiorstw w zakresie sporządzania projektów uchwał i oświadczeń oraz w zakresie uzyskiwania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prywatnie skupia się na pracy wolontaryjnej dla wielu fundacji mających na celu działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka.

Więcej

Mateusz
Ropiejko
aplikant radcowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów odbył specjalizację gospodarczo-finansową, dzięki której poszerzył swoją wiedzę...

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów odbył specjalizację gospodarczo-finansową, dzięki której poszerzył swoją wiedzę m.in. w zakresie prawa bankowego, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeniowego. Pracę magisterską poświęcił nieuczciwym praktykom rynkowym, których oceny dokonał pod kątem naruszania przez nie praw konsumenta.

Od 2021 roku jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Główny obszar praktyki aplikanta radcowskiego Mateusza Ropiejko dotyczy postępowań sądowych zarówno cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, jak i administracyjnych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego, prawa konkurencji oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenckich w sporach wynikających z umów obarczonych klauzulami abuzywnymi (m.in. kredyty denominowane, indeksowane, tzw. kredyty frankowe).

Kolejną istotną grupą prowadzonych spraw są postępowania upadłościowego osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka).

Ponadto zajmuje się kompleksową pomocą prawną w postępowaniach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej

Kontakt

biuro@krpns.pl
Nasz adres:
ul. Legionów 112B/6
81-472 Gdynia

(58) 714 43 41
(58) 714 43 40
design by Irmina
& Szymon Wolniak